Claim Data Tanácsadó kft.

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásainkat magánszemélyeknek, ügyvédeknek, biztosító társaságoknak, a témát kutatóknak ajánljuk.

1. Konzultáció

Az Ügyfél által előadott, lehetőleg dokumentumokkal alátámasztott káresemény alapján mérlegeljük, hogy sérelme olyan mértékű-e, ami átlépi azt a küszöböt, amikor a szenvedés kompenzálására sérelemdíj indokolt. A konzultáció folyamán tájékoztatást adunk az igényérvényesítés lehetőségeiről és arról, hogy ügyfelünk körülbelül milyen összegű sérelemdíjra számíthat. Ennek alapján az ügyfél dönthet arról, hogy a sérelemdíj érdekében további lépéseket tesz-e, vagy lemond igénye érvényesítéséről, mert pénzt és fáradságot takarít meg, ha elkerül egy kilátástalan vagy irreális követelésre alapozott pereskedést, amelynek jelentős perköltség és illeték fizetési vonzata van.

2. Becslés a sérelemdíj reális összegére

Adatbázisunkból kikeressük azokat a bírósági ítéleteket (max. 5 ítélet), amelyek az Ügyfelünk ügyéhez hasonló kárügyekben születtek, majd a kikeresett ítéletek elemzése után becslést adunk a sérelemdíj reális összegére. A véleményhez mellékeljük a felhasznált ítéleteket.

3. Írásos szakvélemény

A 2. pont alapján olyan részletes írásos elemzést készítünk, amit az ügyfél a különböző fórumokon (károkozó, biztosító, bíróság, stb.) fel tud használni sérelemdíjigénye  érvényesítésekor.

4. Egyeztetés a károkozóval (felelősségbiztosítóval)

Az ügyfél megbízásából, az ügyben kikeresett bírósági ítéletek felhasználásával peren kívüli egyeztetünk a károkozóval (annak felelősségbiztosítójával)  és az Ügyfél javára lehetőség szerint egyezséget kötünk vele. Tapasztalatunk szerint a 2., ill. 3. pontban vázolt előkészítés nagyban segíti a megegyezést.

5. Peres eljárás

Ha peren kívüli egyezség nem jön létre, és az ügyfél úgy dönt, hogy vállalja a peres eljárás kockázatát, kérésére átadjuk az ügyet a velünk együttműködő, a sérelemdíj területén jártas Dr. Bárdos Péter Ügyvédi Irodának.

hu_HU