Claim Data Tanácsadó kft.

Jogsértések

A törvény nem sorolja fel kimerítően a sérelemdíjat megalapozó személyiségi jogi jogsértéseket, de a folyamatosan változó, fejlődő bírósági gyakorlatban a lista állandóan bővül. Ezért az alábbiakban csak a leggyakoribb jogsértés-típusokat mutatjuk be. A tanácsadó első feladata a segítségnyújtás annak meghatározásában, hogy a konkrét esetben milyen személyiségi jog sérült.

Claim Data Tanácsadó Kft.

Megsértették az Ön alább felsorolt valamely jogát?
Forduljon hozzánk!

Egészséghez,
testi épséghez való jog

Jóhírnévhez,
becsülethez való jog

Emberi méltósághoz
való jog

Egészséges környezethez
való jog

Személyes szabadsághoz
való jog

Tisztességes eljáráshoz
való jog

Kegyeleti jog

Szerzői jog

Hozzátartozó miatti sérelem

hu_HU