Claim Data Tanácsadó kft.

Sérelemdíj

A magyar jog a ma ismert tartalommal 1992 óta ismeri a nem vagyoni kártérítést, amely 2013-ban az új Ptk-ban sérelemdíj néven kapott helyet.

Az elszenvedett sérelemmel arányos sérelemdíj a személyiségi jogaink (élet, testi épség, egészség, jóhírnév, becsület, emberi méltóság, személyes szabadság stb.) megsértésével okozott szenvedés enyhítésére, életminőségünk romlásának ellensúlyozására szolgál. A jogszabályok nem sorolják fel kimerítően az összes sérelmet, ami sérelemdíjat vonhat maga után és nem adnak eligazítást a sérelemdíj összegéről sem. Ehhez csak a bírói gyakorlat ad támpontot.

A károsult nincs könnyű helyzetben. Ha túl keveset kér rosszul jár, ha túl sokat, akkor peres eljárás esetén akkor is vesztes lehet, ha a bíróság a jogsértést elismeri ugyan, de a követeltnél lényegesen alacsonyabb összeget ítél meg. Nagy eltérés esetén a perköltség akár a megítélt sérelemdíj összegét is meghaladhatja. Ezért nagyon fontos, hogy a sértett sérelemdíjként a bírósági gyakorlaton alapuló reális összeget jelöljön meg.

hu_HU