Módszerünk

A jogszabályok a mérték tekintetében nem adnak eligazítást, az esetek rendkívül sokszínűek, ahány károsult, annyi “történet”. Fogódzót csak a bírói gyakorlat átfogó tanulmányozása és feldolgozása nyújt, amit a nem vagyoni kártérítés intézményének bevezetése óta kísérünk figyelemmel. A jogerős ítéletek elemzésével megkerestük azokat a szempontokat, amelyeket a bíróságok ítéleteikben alapul vettek és ennek segítségével egy olyan egyedülálló országos számítógépes adatbázist fejlesztettünk ki, amelyből kikereshetők az Ön esetéhez hasonló ügyekben született bírósági ítéletek, ezáltal könnyebben megítélhető, hogy Önt reálisan milyen összegű sérelemdíj illetheti meg.
Mindez elősegítheti peren kívüli egyezség megkötését is. Ha pedig perre kerül a sor, elkerülhetőbbé válnak a túl magas és túl alacsony követelések. A túlzott követelés ahhoz vezethet, hogy Ön részleges pervesztessége miatt akár magasabb összegű perköltséget is kénytelen lehet viselni, mint az Önnek megítélt sérelemdíj.