Claim Data Beratungsgesellschaft m.b.H.

Dienstleistungen

Aus der Datenbank suchen wir jene Fälle heraus, die dem Fall unseres Klienten am nahesten stehen (max. 5 Fälle), wir geben eine Schätzung für den realen Betrag des Schmerzensgeldes, im Auftrag unseres Klienten führen wir Vergleichsgespräche mit dem betroffenen Versicherer und schliessen mit ihm zugunsten unseres Klienten den Vergleich ab. Kommt der ausserprozessliche Vergleich nicht zustande und übernimmt unser Klient das Prozessrisiko, übergeben wir auf Wunsch den Fall der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Péter Bárdos, die die Vertretung vor dem Gericht wahrnimmt.

1. Konzultáció

Az Ügyfél által előadott, lehetőleg dokumentumokkal alátámasztott káresemény alapján mérlegeljük, hogy sérelme olyan mértékű-e, ami átlépi azt a küszöböt, amikor a szenvedés kompenzálására sérelemdíj indokolt. A konzultáció folyamán tájékoztatást adunk az igényérvényesítés lehetőségeiről és arról, hogy ügyfelünk körülbelül milyen összegű sérelemdíjra számíthat. Ennek alapján az ügyfél dönthet arról, hogy a sérelemdíj érdekében további lépéseket tesz-e, vagy lemond igénye érvényesítéséről, mert pénzt és fáradságot takarít meg, ha elkerül egy kilátástalan vagy irreális követelésre alapozott pereskedést, amelynek jelentős perköltség és illeték fizetési vonzata van.

2. Becslés a sérelemdíj reális összegére

Adatbázisunkból kikeressük azokat a bírósági ítéleteket (max. 5 ítélet), amelyek az Ügyfelünk ügyéhez hasonló kárügyekben születtek, majd a kikeresett ítéletek elemzése után becslést adunk a sérelemdíj reális összegére. A véleményhez mellékeljük a felhasznált ítéleteket.

3. Írásos szakvélemény

A 2. pont alapján olyan részletes írásos elemzést készítünk, amit az ügyfél a különböző fórumokon (károkozó, biztosító, bíróság, stb.) fel tud használni sérelemdíjigénye  érvényesítésekor.

4. Egyeztetés a károkozóval (felelősségbiztosítóval)

Az ügyfél megbízásából, az ügyben kikeresett bírósági ítéletek felhasználásával peren kívüli egyeztetünk a károkozóval (annak felelősségbiztosítójával)  és az Ügyfél javára lehetőség szerint egyezséget kötünk vele. Tapasztalatunk szerint a 2., ill. 3. pontban vázolt előkészítés nagyban segíti a megegyezést.

5. Peres eljárás

Ha peren kívüli egyezség nem jön létre, és az ügyfél úgy dönt, hogy vállalja a peres eljárás kockázatát, kérésére átadjuk az ügyet a velünk együttműködő, a sérelemdíj területén jártas Dr. Bárdos Péter Ügyvédi Irodának.

de_DE