Claim Data Consulting Ltd.

Services

We provide our client opportunity for discussing the case, in our data base we look for cases similar to the case of our client (max. 5 cases), give estimation for the real amount of non-pecuniary damages, on behalf of our client we negotiate with the insurer in question, and make extrajudicial settlement. If no extrajudicial settlement is possible and the client is ready to take the risk of a legal action, upon his request we pass the case to our partner, the Law Office Dr.Péter Bárdos for representing the client in the trial.

1. Konzultáció

Az Ügyfél által előadott, lehetőleg dokumentumokkal alátámasztott káresemény alapján mérlegeljük, hogy sérelme olyan mértékű-e, ami átlépi azt a küszöböt, amikor a szenvedés kompenzálására sérelemdíj indokolt. A konzultáció folyamán tájékoztatást adunk az igényérvényesítés lehetőségeiről és arról, hogy ügyfelünk körülbelül milyen összegű sérelemdíjra számíthat. Ennek alapján az ügyfél dönthet arról, hogy a sérelemdíj érdekében további lépéseket tesz-e, vagy lemond igénye érvényesítéséről, mert pénzt és fáradságot takarít meg, ha elkerül egy kilátástalan vagy irreális követelésre alapozott pereskedést, amelynek jelentős perköltség és illeték fizetési vonzata van.

2. Becslés a sérelemdíj reális összegére

Adatbázisunkból kikeressük azokat a bírósági ítéleteket (max. 5 ítélet), amelyek az Ügyfelünk ügyéhez hasonló kárügyekben születtek, majd a kikeresett ítéletek elemzése után becslést adunk a sérelemdíj reális összegére. A véleményhez mellékeljük a felhasznált ítéleteket.

3. Írásos szakvélemény

A 2. pont alapján olyan részletes írásos elemzést készítünk, amit az ügyfél a különböző fórumokon (károkozó, biztosító, bíróság, stb.) fel tud használni sérelemdíjigénye  érvényesítésekor.

4. Egyeztetés a károkozóval (felelősségbiztosítóval)

Az ügyfél megbízásából, az ügyben kikeresett bírósági ítéletek felhasználásával peren kívüli egyeztetünk a károkozóval (annak felelősségbiztosítójával)  és az Ügyfél javára lehetőség szerint egyezséget kötünk vele. Tapasztalatunk szerint a 2., ill. 3. pontban vázolt előkészítés nagyban segíti a megegyezést.

5. Peres eljárás

Ha peren kívüli egyezség nem jön létre, és az ügyfél úgy dönt, hogy vállalja a peres eljárás kockázatát, kérésére átadjuk az ügyet a velünk együttműködő, a sérelemdíj területén jártas Dr. Bárdos Péter Ügyvédi Irodának.

en_GB