Claim Data Consulting Ltd.

Tisztességes eljáráshoz való jog

A tisztességes eljáráshoz való jog sérül, ha a sértettel szemben a hatóságok, bíróságok jogsértő módon, a sértetett megillető törvényes garanciák figyelmen kívül hagyásával járnak el.

A tisztességes eljáráshoz való jog sérül pl.

  • az eljárás indokolatlan elhúzásával
  • a jogorvoslathoz való jog csorbításával
  • a sértettet megillető eljárási jogok egyéb sérelmével
en_GB