Claim Data Beratungsgesellschaft m.b.H.

Egészséges környezethez való jog

Az egészséges környezethez való jog sérül, ha a sértett környezetét egészségét veszélyeztető módon időlegesen, tartósan vagy véglegesen megváltoztatják.

Az egészséges környezethez való jog sérülhet, ha pl.

  • a sértett lakóhelye mellett olyan vállalkozást üzemeltetnek, amely zajjal, porral, bűzzel jár
  • építkezéssel megzavarják a károsult lakásában a víz- vagy energiaellátást 
  • más építkezése a sértett házának épségét veszélyezteti
  • a szomszédságban hangos szórakozóhely üzemeltetése
  • zaklatás telefonon, levélben, személyesen stb.
de_DE